Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

02.03.2010 18:04
Enviro workshopy DD Most - 01-02/2010
S lektorkou Ing. Radkou Kottovou pokračovaly další enviromentální workshopy pro děti v zařízení DD Most. Workshopy se uskutečnily v následujících termínech: • 10. 1. a 29. 1. 2010 se konal workshop na téma „Problém produkovaného odpadu“, kde byly děti ve věku 7-15 let seznámeny s rozdělením odpadu, jeho zpracováním – recyklace, kompostování, spalování, skládkování. Pro odlehčení si děti zasoutěžily a hrály hry na téma „Vyprodukovaný odpad“. Následně proběhlo vyhodnocení soutěže. Fotodokumentaci
01.03.2010 09:07
Realizace modulu Job Step na SŠEaS v Chomutově
Na základě dojednání mezi jednotlivými dětskými domovy – DD Most, DD Chomutov a DD Vysoká Pec a Střední školou energetickou a stavební (SŠEaS) v Chomutově byl realizován modul Job Step. Realizace proběhla formou subdodávky na základě objednávky a kalkulace pro tyto 3 partnerská zařízení. U dětí a pedagogů z DD Most a DD Vysoká Pec se jednalo také o ubytování na 1 noc, protože následující den děti absolvovaly ještě enviromentální projektovou aktivitu. • 27. 2. 2010 proběhl v prostorách zmiňované
26.02.2010 09:00
DD Most 02/2010 – workshop k modulu Job Step
Pan.Tomáš Gregor provedl úvodní workshop před samotnou realizací 1.modulu Job Step pro 8 dětí (6 hochů, 2 dívky) Dětského domova Most, a to v termínu a s uvedenou náplní: • 25. 2. 2010 proběhl v prostorách DD Most 4hodinový workshop na téma možnosti dalšího vzdělávání na středních školách a odborných učilištích. Děti se seznámily s možnostmi, které by odpovídaly jejich dosavadním studijními výsledkům tj. převážně nabídka učebních oborů, a to formou informačních letáčků ze školy a také prostředni
24.02.2010 12:55
DD Chomutov 02/2010 – workshopy k modulu Job Step
Mgr. Jana Vránová vedla 2 workshopy s přípravnou částí modulu Job Step pro děti z Dětského domova v Chomutově: • 12. 2. 2010 proběhl 1. workshop, kdy lektorka dětem ukázala přehled středních škol a vybraných školských zařízení pro Ústecký kraj. Pracovali s textovým materiálem „Atlas školství“. Lektorka uvedla krátkou přednášku motivovanou k řemeslům s následným uplatněním v praktickém životě. I když spoustu řemesel děti znají, neumějí si představit, co která profese dokáže v běžném životě obsáhn
23.02.2010 11:04
ZŠ Litvínov-Janov – workshopy a exkurze v modulu Enviro 02/2010
Na základě domluvených termínů s lektorkou Bc. Markétou Říhovskou proběhly pro žáky 1. a 22. 2. 2010 dva workshopy v prostorách ZŠ a MŠ Litvínov-Janov a dne 2. 2. 2010 proběhla exkurze na Vodní dílo Janov za pedagogického dozoru. • 1. 2. 2010 se v 1. workshopu paní lektorka zaměřila na enviromentální téma – vodu. Pomocí internetu probírali žáci s paní lektorkou téma – voda a připravovali si informace k exkurzi Vodního díla Janov. Seznámila žáky s chemickým složením vody, vysvětlili si koloběh vo
08.02.2010 12:43
DD Vysoká Pec 02/2010 – workshop k modulu Job Step
S panem Pavlem Fárou proběhl přípravný workshop v uvedeném termínu s následujícím popisem: • 5. 2. 2010 se konal workshop pro 5 dětí (1 hoch, 4 dívky) zaměřený na volbu povolání. Děti vyhledávaly na internetu chomutovské školy jako např. Obchodní akademii, Střední odbornou školu gastronomie, Střední školu technickou a automobilní, Střední zdravotnickou školu, kde dále vyhledávaly různé jejich obory, které jim byly touto cestou přiblíženy. Byl jim představen také seznam oborů, které se nabízejí n
02.02.2010 09:45
Enviro workshopy v Dětském domově Chomutov – 01/2010
S Bc. Ivou Bosákovou byly dohodnuty termíny enviromentálních setkání pro děti Dětského domova Chomutov v následujících termínech: • 8. 1. 2010 proběhla přednáška v zařízení DD Chomutov. Lektorka uvedla děti do enviromentální výchovy, vysvětlila jim pojem „enviromentální“a vysvětlila také průběh celého modulu Enviro. Následně se zaměřili na problematiku třídění odpadů, kde si vysvětlili pojem recyklace a smysl třídění odpadů. Pro děti lektorka připravila obrázky kontejnerů na tříděný odpad. Obráz
30.12.2009 16:12
Vzdělávání dětí v PC kurzech
V partnerských zařízeních pokračovalo v měsících 10-12/2009 5 PC kurzů. Dva z těchto PC kurzů, a to v DD Hora Svaté Kateřiny a v DD Chomutov byly úspěšně ukončeny a byl zároveň zahájen jeden nový PC kurz v ZŠ Litvínov-Janov jako třetí v pořadí u tohoto partnera projektu. PC kurz je vždy v rozsahu 40 vyučovacích hodin s teoretickou přípravou, praktickou prací a podle potřeby doplněním relaxačních technik. Ve zmiňovaných měsících probíhala výuka v PC kurzech v těchto partnerských zařízeních: DD Du