Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

17.03.2010 10:37
Modul Enviro – filmové představení pro děti DD Chomutov – 03/2010
12. 3. 2010 byla naplánována pro děti Dětského domova Chomutov návštěva filmového představení s ekologickou tématikou, a to na základě nabídky od Ing. Miloše Kubelky z kina „Květen“ Jirkov a následné objednávky. Děti měly možnost shlédnout ekologický dokumentární snímek o planetě zemi HOME. Pro přepravu do kina využily děti spolu s lektorkou Bc. Ivou Bosákovou MHD a velice se na představení těšily, jen nevěděly, co od filmu mohou očekávat. Film vznikl ve spolupráci mezinárodně uznávaného fotogra
09.03.2010 11:17
Enviro na SŠEaS v Chomutově – 02/2010
Při dojednávání programu modulu Job Step na SŠEaS v Chomutově byl dojednán zároveň program modulu Enviro, a to pro DD Most a DD Vysoká Pec. Tématem byly „Obnovitelné zdroje energií + robotika“. • 28. 2. 2010 se na základě objednávky uskutečnil program s praktickými ukázkami, prohlídky výrobků a zařízení, jako jsou fotovoltaický systém FVS 2000, fototermický systém, tepelné čerpadlo, solární vozítka – modely. Dále si mohly děti prohlédnout publikace a učebnice používané ve výuce a fotodokumentaci
03.03.2010 15:32
DD Duchcov 03/2010 - 1. modul Job Step na SŠ Trmice
V návaznosti na proběhlém úvodním seznámení dětí s modulem Job Step s Mgr. Stádníkovou dne 8. 9. 2010 a dvěmi workshopy s Mgr. Slukovou dne 3. a 23. 11. 2009 se uskutečnil 1. modul Job Step. Realizace 1. modulu byla dojednána se SŠ Trmice. Ve stanovených termínech přijely děti i s pedagogem do Trmic, a to vlakem a následně pokračovali MHD ke škole. Na základě objednávky formou subdodávky se modul uskutečnil v následujících termínech s níže uvedenou náplní: • 19. 3. 2010 byly dětem předvedeny jed
02.03.2010 18:04
Enviro workshopy DD Most - 01-02/2010
S lektorkou Ing. Radkou Kottovou pokračovaly další enviromentální workshopy pro děti v zařízení DD Most. Workshopy se uskutečnily v následujících termínech: • 10. 1. a 29. 1. 2010 se konal workshop na téma „Problém produkovaného odpadu“, kde byly děti ve věku 7-15 let seznámeny s rozdělením odpadu, jeho zpracováním – recyklace, kompostování, spalování, skládkování. Pro odlehčení si děti zasoutěžily a hrály hry na téma „Vyprodukovaný odpad“. Následně proběhlo vyhodnocení soutěže. Fotodokumentaci
01.03.2010 09:07
Realizace modulu Job Step na SŠEaS v Chomutově
Na základě dojednání mezi jednotlivými dětskými domovy – DD Most, DD Chomutov a DD Vysoká Pec a Střední školou energetickou a stavební (SŠEaS) v Chomutově byl realizován modul Job Step. Realizace proběhla formou subdodávky na základě objednávky a kalkulace pro tyto 3 partnerská zařízení. U dětí a pedagogů z DD Most a DD Vysoká Pec se jednalo také o ubytování na 1 noc, protože následující den děti absolvovaly ještě enviromentální projektovou aktivitu. • 27. 2. 2010 proběhl v prostorách zmiňované
26.02.2010 09:00
DD Most 02/2010 – workshop k modulu Job Step
Pan.Tomáš Gregor provedl úvodní workshop před samotnou realizací 1.modulu Job Step pro 8 dětí (6 hochů, 2 dívky) Dětského domova Most, a to v termínu a s uvedenou náplní: • 25. 2. 2010 proběhl v prostorách DD Most 4hodinový workshop na téma možnosti dalšího vzdělávání na středních školách a odborných učilištích. Děti se seznámily s možnostmi, které by odpovídaly jejich dosavadním studijními výsledkům tj. převážně nabídka učebních oborů, a to formou informačních letáčků ze školy a také prostředni
24.02.2010 12:55
DD Chomutov 02/2010 – workshopy k modulu Job Step
Mgr. Jana Vránová vedla 2 workshopy s přípravnou částí modulu Job Step pro děti z Dětského domova v Chomutově: • 12. 2. 2010 proběhl 1. workshop, kdy lektorka dětem ukázala přehled středních škol a vybraných školských zařízení pro Ústecký kraj. Pracovali s textovým materiálem „Atlas školství“. Lektorka uvedla krátkou přednášku motivovanou k řemeslům s následným uplatněním v praktickém životě. I když spoustu řemesel děti znají, neumějí si představit, co která profese dokáže v běžném životě obsáhn
23.02.2010 11:04
ZŠ Litvínov-Janov – workshopy a exkurze v modulu Enviro 02/2010
Na základě domluvených termínů s lektorkou Bc. Markétou Říhovskou proběhly pro žáky 1. a 22. 2. 2010 dva workshopy v prostorách ZŠ a MŠ Litvínov-Janov a dne 2. 2. 2010 proběhla exkurze na Vodní dílo Janov za pedagogického dozoru. • 1. 2. 2010 se v 1. workshopu paní lektorka zaměřila na enviromentální téma – vodu. Pomocí internetu probírali žáci s paní lektorkou téma – voda a připravovali si informace k exkurzi Vodního díla Janov. Seznámila žáky s chemickým složením vody, vysvětlili si koloběh vo