Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

19.04.2010 14:06
2. Interaktivní seminář v DD Hora Sv. Kateřiny - 04/2010
2. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl dne 14. 4. 2010, a to pod vedením Mgr. Karolíny Hrubé. Semináře se zúčastnily 2 děti (1 hoch, 1 dívka) a 2 pedagogičtí vychovatelé. Seminář byl zaměřen u hocha na jeho agresivní chování v kolektivu jak v DD, tak ve školním prostředí. Toto chování si sám uvědomuje a dovede ho dobře ohodnotit. Proto hledali a postupně nacházeli několik způsobů, kdy se hoch uklidní. Lektorka a pedagogové vymysleli společně cvičení do běžného života, které mu umožn
09.04.2010 13:23
DD Most 04/2010 - sázení keříků v rámci modulu Enviro
Dne 1. 4. 2010 proběhla na zahradě Dětského domova v Mostě aktivita v rámci modulu Enviro za účasti lektora Tomáše Gregora. Akce byla zaměřená na praktické věci, a to sázení keříků kolem hřiště a bylo navázáno na stručné informace z minulého MO – způsob výsadby dřevin, délka růstu dřevin a způsob údržby. Před samotným sázením byly děti s lektorem v Technických službách na odborné konzultaci ohledně vhodnosti keřů a jejich údržby pro účely vysázení kolem hřiště, jakož i domluvit způsob sázení. Př
07.04.2010 12:15
Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 01-03/2010
Dětem je poskytována ve výukovém a vzdělávacím programu „Podaná ruka“ individuální asistentská péče při přípravě do školy, a to zlepšením dovedností a znalostí dětí, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 32 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 15 cyklů. Také v období 01-03/2010 pokračovalo přínosné doučování dětí, a to v následujících partnerských zařízeních: DD Chomutov – výuka s Mgr. Martinou Pojmanovou •
06.04.2010 17:15
Kurzy PC pro pedagogy za období 01-03/2010
V období 01-03/2010 probíhala výuka pedagogů a vychovatelů v 5 PC kurzech. Od počátku této aktivity bylo dosud podpořeno v 8 PC kurzech celkem 73 účastníků, z toho 4 muži a 69 žen. Účastnici PC kurzů oceňují možnost rozšířit si své stávající znalosti a jejich ověření v praxi při práci s dětmi, které např. též navštěvují PC kurzy a nebo mají výuku ICT ve školách a poté se v domově mohou na výuku připravovat a vychovatelé jsou schopni reagovat na jejich potřeby. Účastníci obdrží osvědčení po úspěš
01.04.2010 16:49
Vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky za období 01-03/2010
Akreditované semináře MŠMT pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky z partnerských zařízení jsou stále vyhledávány pro svou odbornost a označovány jako velmi přínosné pro rozvoj vzdělávání a aplikaci v praxi. V období 01-03/2010 byly objednány např. u těchto vzdělávacích společností: Pedagogické centrum Ústí nad Labem - Zařízení pro DVPP, o.p.s. Most a Teplice, Pedagogicko-psychologická poradna Úk a Zařízení pro DVPP Teplice, HYL s.r.o., Fakta s.r.o., Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha
31.03.2010 15:49
Kurzy obsluhy pro žáky, děti a mládež 01-03/2010
V období 01-03/2010 pokračovala výuka ve PC kurzech, a to v DD Duchcov, ZŠ Bitozeves a v ZŠ Litvínov-Janov. Dva z těchto PC kurzů, a to v ZŠ Bitozeves a ZŠ Litvínov-Janov byly úspěšně v období 01-03/2010 ukončeny. Dále byly zahájeny dva nové PC kurzy – v DD Most a v DD Vysoká Pec. V DD Most byl PC kurz zároveň v tomto období i úspěšně ukončen. V DD Most byly pořízeny dětem relaxační míče, díky kterým jsou aplikovány krátké cviky a relaxační techniky na udržení pozornosti při výuce v PC kurzu a z
31.03.2010 12:24
Interaktivní semináře v rámci modulu Podaná ruka – 03/2010
V jednotlivých partnerských zařízeních probíhají interaktivní semináře v rámci modulu Podaná ruka, kde jsou poskytovány odborné a velmi přínosné rady pedagogům a vychovatelům jednotlivých zařízení, které jsou aplikovány formou různých cvičení na dětech, ke kterým mají účastníci semináře konkrétní vztah. V měsíci březnu 2010 proběhly níže uvedené interaktivní semináře: ZŠ Litvínov-Janov 1. Interaktivní seminář pro pedagogy a žáky proběhl dne 3. 3. 2010, a to pod vedením Mgr. Ivany Smekové. Seminá
29.03.2010 17:37
DD Žatec 03/2010 - 3. modul Job Step - 1. část
Na základě jednání partnera DD Žatec se školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o. v 03/2010, byla předjednána realizace dalšího v pořadí 3. tréninkového modulu Job Step. Jeho dvě setkání ze uskutečnily v měsíci 03/2010 a další dvě setkání proběhnou v 04/2010. Modul je zaměřen na „Společenskou výchovu a číšnické dovednosti“. Odborným lektorem byl pan Dr. Alexandr Kohút. Realizace části modulu proběhla v následujících termínech s níže uvedenou náplní: • 20. 3. 2010 – tento termín byl pro d