Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

06.04.2010 17:15
Kurzy PC pro pedagogy za období 01-03/2010
V období 01-03/2010 probíhala výuka pedagogů a vychovatelů v 5 PC kurzech. Od počátku této aktivity bylo dosud podpořeno v 8 PC kurzech celkem 73 účastníků, z toho 4 muži a 69 žen. Účastnici PC kurzů oceňují možnost rozšířit si své stávající znalosti a jejich ověření v praxi při práci s dětmi, které např. též navštěvují PC kurzy a nebo mají výuku ICT ve školách a poté se v domově mohou na výuku připravovat a vychovatelé jsou schopni reagovat na jejich potřeby. Účastníci obdrží osvědčení po úspěš
01.04.2010 16:49
Vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky za období 01-03/2010
Akreditované semináře MŠMT pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky z partnerských zařízení jsou stále vyhledávány pro svou odbornost a označovány jako velmi přínosné pro rozvoj vzdělávání a aplikaci v praxi. V období 01-03/2010 byly objednány např. u těchto vzdělávacích společností: Pedagogické centrum Ústí nad Labem - Zařízení pro DVPP, o.p.s. Most a Teplice, Pedagogicko-psychologická poradna Úk a Zařízení pro DVPP Teplice, HYL s.r.o., Fakta s.r.o., Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha
31.03.2010 15:49
Kurzy obsluhy pro žáky, děti a mládež 01-03/2010
V období 01-03/2010 pokračovala výuka ve PC kurzech, a to v DD Duchcov, ZŠ Bitozeves a v ZŠ Litvínov-Janov. Dva z těchto PC kurzů, a to v ZŠ Bitozeves a ZŠ Litvínov-Janov byly úspěšně v období 01-03/2010 ukončeny. Dále byly zahájeny dva nové PC kurzy – v DD Most a v DD Vysoká Pec. V DD Most byl PC kurz zároveň v tomto období i úspěšně ukončen. V DD Most byly pořízeny dětem relaxační míče, díky kterým jsou aplikovány krátké cviky a relaxační techniky na udržení pozornosti při výuce v PC kurzu a z
31.03.2010 12:24
Interaktivní semináře v rámci modulu Podaná ruka – 03/2010
V jednotlivých partnerských zařízeních probíhají interaktivní semináře v rámci modulu Podaná ruka, kde jsou poskytovány odborné a velmi přínosné rady pedagogům a vychovatelům jednotlivých zařízení, které jsou aplikovány formou různých cvičení na dětech, ke kterým mají účastníci semináře konkrétní vztah. V měsíci březnu 2010 proběhly níže uvedené interaktivní semináře: ZŠ Litvínov-Janov 1. Interaktivní seminář pro pedagogy a žáky proběhl dne 3. 3. 2010, a to pod vedením Mgr. Ivany Smekové. Seminá
29.03.2010 17:37
DD Žatec 03/2010 - 3. modul Job Step - 1. část
Na základě jednání partnera DD Žatec se školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o. v 03/2010, byla předjednána realizace dalšího v pořadí 3. tréninkového modulu Job Step. Jeho dvě setkání ze uskutečnily v měsíci 03/2010 a další dvě setkání proběhnou v 04/2010. Modul je zaměřen na „Společenskou výchovu a číšnické dovednosti“. Odborným lektorem byl pan Dr. Alexandr Kohút. Realizace části modulu proběhla v následujících termínech s níže uvedenou náplní: • 20. 3. 2010 – tento termín byl pro d
17.03.2010 10:37
Modul Enviro – filmové představení pro děti DD Chomutov – 03/2010
12. 3. 2010 byla naplánována pro děti Dětského domova Chomutov návštěva filmového představení s ekologickou tématikou, a to na základě nabídky od Ing. Miloše Kubelky z kina „Květen“ Jirkov a následné objednávky. Děti měly možnost shlédnout ekologický dokumentární snímek o planetě zemi HOME. Pro přepravu do kina využily děti spolu s lektorkou Bc. Ivou Bosákovou MHD a velice se na představení těšily, jen nevěděly, co od filmu mohou očekávat. Film vznikl ve spolupráci mezinárodně uznávaného fotogra
09.03.2010 11:17
Enviro na SŠEaS v Chomutově – 02/2010
Při dojednávání programu modulu Job Step na SŠEaS v Chomutově byl dojednán zároveň program modulu Enviro, a to pro DD Most a DD Vysoká Pec. Tématem byly „Obnovitelné zdroje energií + robotika“. • 28. 2. 2010 se na základě objednávky uskutečnil program s praktickými ukázkami, prohlídky výrobků a zařízení, jako jsou fotovoltaický systém FVS 2000, fototermický systém, tepelné čerpadlo, solární vozítka – modely. Dále si mohly děti prohlédnout publikace a učebnice používané ve výuce a fotodokumentaci
03.03.2010 15:32
DD Duchcov 03/2010 - 1. modul Job Step na SŠ Trmice
V návaznosti na proběhlém úvodním seznámení dětí s modulem Job Step s Mgr. Stádníkovou dne 8. 9. 2010 a dvěmi workshopy s Mgr. Slukovou dne 3. a 23. 11. 2009 se uskutečnil 1. modul Job Step. Realizace 1. modulu byla dojednána se SŠ Trmice. Ve stanovených termínech přijely děti i s pedagogem do Trmic, a to vlakem a následně pokračovali MHD ke škole. Na základě objednávky formou subdodávky se modul uskutečnil v následujících termínech s níže uvedenou náplní: • 19. 3. 2010 byly dětem předvedeny jed