Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

04.06.2010 12:50
DD Chomutov 05/2010 - modul Enviro na ekofarmě Zásada u Kadaně
Dne 29. 5. 2010 vyrazilo 16 dětí (6 hochů, 10 dívek) s Bc. Ivou Bosákovou – lektorkou modulu Enviro na exkurzi do ekologické farmy Zásada u Kadaně, a to autobusem dopravce Regena v.o.s.. Na místě byly děti i lektorka přivítány majiteli farmy panem a paní Sládečkovými. Paní Sládečková nejdříve poučila děti, jak se chovat ke zvířatům na farmě a jak se zvířata chovají k lidem. Při dlouhé procházce krásnou krajinou ke zvířatům pan Sládeček děti seznámil se vznikem farmy, kterou koupili a také s její
03.06.2010 11:56
DD Most 05/2010 - 2. modul Job Step
Dne 29. 5. 2010 proběhl v prostorách SOU a SOŠ Žatec modul Job Step se zaměřením na studenou kuchyni a barmanství. Tato realizace byla dohodnuta pro 8 dětí (6 hochů, 2 dívky). z DD Most, které doprovázel lektor modulu Job Step p. Tomáš Gregor. Přeprava z Mostu do Žatce proběhla vlastním mikrobusem dětského domova a stravování (oběd) bylo zajištěno přímo v prostorách školy. Byly pořízeny bílé pracovní pláště, které děti využily při realizaci tohoto modulu Job Step. Po krátkém představení bezpečno
01.06.2010 14:59
ZŠ Litvínov-Janov 05/2010 - 1. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr
Na základě jednání a následném vystavení objednávky formou subdodávky se uskutečnil pro žáky ZŠ Litvínov-Janov 1. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr. Dvoudenní modul se uskutečnil v následujících termínech s níže uvedenou náplní: • 20. 5. 2010 byli žáci seznámeni s historií SOŠ Litvínov-Hamr, dále s nabídkou oborů či mezinárodní spoluprací s německým učilištěm. Při prohlídce se žáci seznámili s prostředím celé školy, prohlédli si odborné dílny oborů aranžér, kadeřnice, krejčí, truhlář a čalouní
26.05.2010 15:08
DD Chomutov a DD Vysoká Pec 05/2010 - 3. modul Job Step na SOŠ a SOU Podbořany
Další společnou dvoudenní aktivitou těchto partnerských zařízení byl 3. modul Job Step, a to ve SOŠ a SOU Podbořany. Na tuto kompletní aktivitu, vč. ubytování a stravy, byla vystavena objednávka a kalkulace, a to na základě dojednání s SOŠ a SOU Podbořany. Doprava byla řešena vlastními mikrobusy, resp. dětských domovů. Za DD Chomutov se opět zúčastnila lektorka modulu Job Step Mgr. Jana Vránová a za DD Vysoká Pec Bc. Jana Moulisová. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou nápl
24.05.2010 08:55
ZŠ Litvínov-Janov 05/2010 - workshop k modulu Job Step
Pod vedením lektorky Bc. Markéty Říhovské 17. 5. 2010 proběhl v prostorách ZŠ Litvínov-Janov přípravný workshop modulu Job Step, na kterém bylo 10 dětí (5 hochů, 5 dívek) seznámeno s celým projektem Podaná ruka a především s chystanou dvoudenní realizací aktivity Job Step. Ve workshopu se děti zaměřily spolu s lektorkou na nabídku studijních oborů vhodných pro žáky základní školy praktické. Do výběru byly zařazeny všechny odborné školy v okolí s nabídkou jejich oborů dle poskytnutých letáků – SO
28.04.2010 12:49
Pracovní seminář partnerů projektu Podaná ruka - 26. 4. 2010
Projekt "Podaná ruka" se blíží k polovině doby své realizace. Proto dne 26. 4. 2010 proběhl v Chomutově ve Vzdělávacím centru v Kochově ulici 1417 pracovní seminář partnerů projektu Podaná ruka, a to za přítomnosti 19 zástupců jak z O. S. GENESIA, tak i z jednotlivých partnerských zařízení včetně zástupců cílových skupin pedagogů.
Program pracovního semináře byl následující: A) Zhodnocení dosavadního průběhu projektu – shrnutí činností dle jednotlivých aktivit projektu tj. 1) vybavení PC
27.04.2010 15:34
DD Chomutov a DD Vysoká Pec 04/2010 - 2. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr
Pro děti dvou partnerských zařízení DD Chomutov a DD Vysoká Pec se uskutečnil program 2. modulu Job Step, a to na Střední odborné škole Litvínov-Hamr. Stravování bylo zajištěno v restauraci v Litvínově u A.S.C. Litvínov. Doprava byla řešena vlastními mikrobusy, resp. dětských domovů. Za DD Chomutov se zúčastnila lektorka modulu Job Step Mgr. Jana Vránová a za DD Vysoká Pec p. Hana Topolančinová. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou náplní: • 17. 4. 2010 – Děti byly po příje
23.04.2010 15:42
DD Žatec 04/2010 - 3. modul Job Step - 2. část
V měsíci dubnu 2010 pokračoval svou 2. částí 3. modul Job Step pro děti z DD Žatec, a to ve dvou předem dojednaných termínech se školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o.. Modul byl zaměřen na „Společenskou výchovu a číšnické dovednosti“. Odborným lektorem 3. modulu byl pan Dr. Alexandr Kohút. Realizace proběhla v následujících termínech: • 10. 4. 2010 – téma bylo zaměřeno na vyšší formu složité obsluhy – dranžírování pečeného pstruha, filírování anglického rostbífu a flambování palačine