Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

26.05.2010 15:08
DD Chomutov a DD Vysoká Pec 05/2010 - 3. modul Job Step na SOŠ a SOU Podbořany
Další společnou dvoudenní aktivitou těchto partnerských zařízení byl 3. modul Job Step, a to ve SOŠ a SOU Podbořany. Na tuto kompletní aktivitu, vč. ubytování a stravy, byla vystavena objednávka a kalkulace, a to na základě dojednání s SOŠ a SOU Podbořany. Doprava byla řešena vlastními mikrobusy, resp. dětských domovů. Za DD Chomutov se opět zúčastnila lektorka modulu Job Step Mgr. Jana Vránová a za DD Vysoká Pec Bc. Jana Moulisová. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou nápl
24.05.2010 08:55
ZŠ Litvínov-Janov 05/2010 - workshop k modulu Job Step
Pod vedením lektorky Bc. Markéty Říhovské 17. 5. 2010 proběhl v prostorách ZŠ Litvínov-Janov přípravný workshop modulu Job Step, na kterém bylo 10 dětí (5 hochů, 5 dívek) seznámeno s celým projektem Podaná ruka a především s chystanou dvoudenní realizací aktivity Job Step. Ve workshopu se děti zaměřily spolu s lektorkou na nabídku studijních oborů vhodných pro žáky základní školy praktické. Do výběru byly zařazeny všechny odborné školy v okolí s nabídkou jejich oborů dle poskytnutých letáků – SO
28.04.2010 12:49
Pracovní seminář partnerů projektu Podaná ruka - 26. 4. 2010
Projekt "Podaná ruka" se blíží k polovině doby své realizace. Proto dne 26. 4. 2010 proběhl v Chomutově ve Vzdělávacím centru v Kochově ulici 1417 pracovní seminář partnerů projektu Podaná ruka, a to za přítomnosti 19 zástupců jak z O. S. GENESIA, tak i z jednotlivých partnerských zařízení včetně zástupců cílových skupin pedagogů.
Program pracovního semináře byl následující: A) Zhodnocení dosavadního průběhu projektu – shrnutí činností dle jednotlivých aktivit projektu tj. 1) vybavení PC
27.04.2010 15:34
DD Chomutov a DD Vysoká Pec 04/2010 - 2. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr
Pro děti dvou partnerských zařízení DD Chomutov a DD Vysoká Pec se uskutečnil program 2. modulu Job Step, a to na Střední odborné škole Litvínov-Hamr. Stravování bylo zajištěno v restauraci v Litvínově u A.S.C. Litvínov. Doprava byla řešena vlastními mikrobusy, resp. dětských domovů. Za DD Chomutov se zúčastnila lektorka modulu Job Step Mgr. Jana Vránová a za DD Vysoká Pec p. Hana Topolančinová. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou náplní: • 17. 4. 2010 – Děti byly po příje
23.04.2010 15:42
DD Žatec 04/2010 - 3. modul Job Step - 2. část
V měsíci dubnu 2010 pokračoval svou 2. částí 3. modul Job Step pro děti z DD Žatec, a to ve dvou předem dojednaných termínech se školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o.. Modul byl zaměřen na „Společenskou výchovu a číšnické dovednosti“. Odborným lektorem 3. modulu byl pan Dr. Alexandr Kohút. Realizace proběhla v následujících termínech: • 10. 4. 2010 – téma bylo zaměřeno na vyšší formu složité obsluhy – dranžírování pečeného pstruha, filírování anglického rostbífu a flambování palačine
19.04.2010 14:06
2. Interaktivní seminář v DD Hora Sv. Kateřiny - 04/2010
2. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl dne 14. 4. 2010, a to pod vedením Mgr. Karolíny Hrubé. Semináře se zúčastnily 2 děti (1 hoch, 1 dívka) a 2 pedagogičtí vychovatelé. Seminář byl zaměřen u hocha na jeho agresivní chování v kolektivu jak v DD, tak ve školním prostředí. Toto chování si sám uvědomuje a dovede ho dobře ohodnotit. Proto hledali a postupně nacházeli několik způsobů, kdy se hoch uklidní. Lektorka a pedagogové vymysleli společně cvičení do běžného života, které mu umožn
09.04.2010 13:23
DD Most 04/2010 - sázení keříků v rámci modulu Enviro
Dne 1. 4. 2010 proběhla na zahradě Dětského domova v Mostě aktivita v rámci modulu Enviro za účasti lektora Tomáše Gregora. Akce byla zaměřená na praktické věci, a to sázení keříků kolem hřiště a bylo navázáno na stručné informace z minulého MO – způsob výsadby dřevin, délka růstu dřevin a způsob údržby. Před samotným sázením byly děti s lektorem v Technických službách na odborné konzultaci ohledně vhodnosti keřů a jejich údržby pro účely vysázení kolem hřiště, jakož i domluvit způsob sázení. Př
07.04.2010 12:15
Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 01-03/2010
Dětem je poskytována ve výukovém a vzdělávacím programu „Podaná ruka“ individuální asistentská péče při přípravě do školy, a to zlepšením dovedností a znalostí dětí, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 32 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 15 cyklů. Také v období 01-03/2010 pokračovalo přínosné doučování dětí, a to v následujících partnerských zařízeních: DD Chomutov – výuka s Mgr. Martinou Pojmanovou •