Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

09.07.2010 09:32
Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 04-06/2010
V období 04-06/2010 pokračovala výuka dětí v 15 cyklech, z nichž bylo 5 cyklů úspěšně ukončeno. Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 32 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 20 cyklů. Od počátku této projektové aktivity bylo podpořeno celkem 73 dětí, z toho 44 hochů a 29 dívek. Do partnerských zařízení byly pořízeny pomůcky jako např. anglicko-české a česko-anglické slovníky, cvičebnice anglické gramatiky, učebnice anglického jazyka s metodickou příručkou a CD, Šimonovy pracovní lis
24.06.2010 14:24
Interaktivní semináře v DD Žatec - 06/2010
V partnerském zařízení proběhly 3 interaktivní semináře pod vedením Mgr. Lenky Woloszczuková 1. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 8. 6. 2010 za účasti 6 dětí (5 hochů, 1 dívka) a 5 pedagogů. Účastníci byli lektorkou na semináři seznámeni s kognitivními procesy dětí s lehkým mentálním postižením (LMP) – např. co je mentální postižení, kritéria pro určování LMP, projevy, kognitivní procesy a jejich zvláštnosti. Byly probrány specifické poruchy učení ajejich vývojové příznaky a rozdě
22.06.2010 13:36
DD Žatec 06/2010 - modul Enviro na sluneční elektrárně Úštěk
V rámci enviromentálního modulu byla domluvena pro děti z DD Žatec exkurze se zaměřením na obnovitelné zdroje energie, a to konkrétně na sluneční elektrárnu v Úštěku. Termín návštěvy a program byl dojednán s panem Milošem Doležalem – majitelem elektrárny a na tuto exkurzi byla vystavena objednávka. Přeprava dětí byla zajištěna objednávkou s dopravcem Josefem Dankem. 18. 6. 2010 se dopravily děti s pedagogickým doprovodem autobusem do Úštěku, kde již čekal pan Doležal a vypravili se společně pěšk
15.06.2010 11:55
DD Hora Sv. K. 06/2010 - 2. modul Job Step
Na základě jednání s SOŠ Litvínov-Hamr a následném vystavení objednávky proběhla po dvou předcházejících přípravných workshopech pro 8 dětí (5 hochů, 5 dívek) z DD Hora Sv. Kateřiny dvoudenní realizace 2. modulu Job Step na této škole, a to formou subdodávky. Strava byla zajištěna na základě objednávky v restauraci Emeran Klíny s.r.o. a přeprava dětí byla zajištěna autem DD Hora Sv.K. s vyúčtováním na projekt Podaná ruka. • 11. 6. 2010 začala prezentace oborů u kadeřnic, kde děti na vlastních ,,
10.06.2010 14:08
3. Interaktivní seminář v DD Most - 05/2010
3. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 11. 5. 2010 pod vedením Mgr. Dalily Matoušové. Semináře se zúčastnily 4 děti (2 hoši, 2 dívky) a 4 pedagogové. Na semináři byly pedagogům za přítomnosti dětí předškolního věku přiblíženy grafomotorické cviky , jejichž cílem je arteterapeutickým způsobem náprava křečovité ruky. Mgr. Matoušová použila metodu Dr. Yvety Heyrovské – postupné uvolňování ruky od ramenního kloubu kreslením velkých tvarů na balící papír položený na zem. Takto děti kresl
10.06.2010 13:59
2. Interaktivní seminář v DD Duchcov - 05/2010
2. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 27. 5. 2010 pod vedením Mgr. Ireny Rážové. Seminář, kterého se zúčastnily 4 děti (3 hoši, 1 dívka) a 7 pedagogických pracovníků byl zaměřen na logopedickou péči dětí. Vychovatelé byli seznámeni s organizací logopedické péče v ČR a se základními logopedickými diagnózami. Dále s aplikacemi nových informací na prostředí DD Duchcov a také s rozborem konkrétních případů řečových vad dětí z DD Duchcov. U dětí s dyslalií nebo s opožděným vývojem řeči,
09.06.2010 14:54
Interaktivní semináře na ZŠ Bitozeves - 06/2010
1. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 2. 6. 2010 pod vedením Mgr. Jitky Kozelkové. Semináře se zúčastnilo 8 dětí (3 hoši, 5 dívek) a 2 pedagogové. Seminář seznámil přítomné s netradiční výukou učiva matematiky pro 4. a 5. ročník ZŠ s možnostmi jejich použití pro rozvoj myšlení a tvořivosti. Účastníkům byl sdělen význam a původ římských číslic, způsob zaznamenávání a chronogramy. Pedagogové a děti spolupracovali při vytváření vlastních chronogramů, vyměňovali si je mezi sebou a řeši
07.06.2010 11:47
DD Hora Sv. K. 06/2010 - workshopy k modulu Job Step
Jana Hedrlínová – lektorka modulu Job Step, provedla 2 úvodní workshopy před samotnou realizací 2. modulu Job Step pro 8 dětí (5 hochů, 5 dívek)z DD Hora Svaté Kateřiny, a to v následujícím termínu a s uvedenou náplní: • 1. 6. 2010 byly děti v rámci prvního workshopu lektorem seznámeny s nabídkou SŠ v okolí DD Hora Svaté Kateřiny a s jejich obory – SOŠ Meziboří, SŠT Velebudice, SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas Litvínov. Střední škola gastronomie a služeb Most, Stře