Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

15.06.2010 11:55
DD Hora Sv. K. 06/2010 - 2. modul Job Step
Na základě jednání s SOŠ Litvínov-Hamr a následném vystavení objednávky proběhla po dvou předcházejících přípravných workshopech pro 8 dětí (5 hochů, 5 dívek) z DD Hora Sv. Kateřiny dvoudenní realizace 2. modulu Job Step na této škole, a to formou subdodávky. Strava byla zajištěna na základě objednávky v restauraci Emeran Klíny s.r.o. a přeprava dětí byla zajištěna autem DD Hora Sv.K. s vyúčtováním na projekt Podaná ruka. • 11. 6. 2010 začala prezentace oborů u kadeřnic, kde děti na vlastních ,,
10.06.2010 14:08
3. Interaktivní seminář v DD Most - 05/2010
3. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 11. 5. 2010 pod vedením Mgr. Dalily Matoušové. Semináře se zúčastnily 4 děti (2 hoši, 2 dívky) a 4 pedagogové. Na semináři byly pedagogům za přítomnosti dětí předškolního věku přiblíženy grafomotorické cviky , jejichž cílem je arteterapeutickým způsobem náprava křečovité ruky. Mgr. Matoušová použila metodu Dr. Yvety Heyrovské – postupné uvolňování ruky od ramenního kloubu kreslením velkých tvarů na balící papír položený na zem. Takto děti kresl
10.06.2010 13:59
2. Interaktivní seminář v DD Duchcov - 05/2010
2. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 27. 5. 2010 pod vedením Mgr. Ireny Rážové. Seminář, kterého se zúčastnily 4 děti (3 hoši, 1 dívka) a 7 pedagogických pracovníků byl zaměřen na logopedickou péči dětí. Vychovatelé byli seznámeni s organizací logopedické péče v ČR a se základními logopedickými diagnózami. Dále s aplikacemi nových informací na prostředí DD Duchcov a také s rozborem konkrétních případů řečových vad dětí z DD Duchcov. U dětí s dyslalií nebo s opožděným vývojem řeči,
09.06.2010 14:54
Interaktivní semináře na ZŠ Bitozeves - 06/2010
1. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 2. 6. 2010 pod vedením Mgr. Jitky Kozelkové. Semináře se zúčastnilo 8 dětí (3 hoši, 5 dívek) a 2 pedagogové. Seminář seznámil přítomné s netradiční výukou učiva matematiky pro 4. a 5. ročník ZŠ s možnostmi jejich použití pro rozvoj myšlení a tvořivosti. Účastníkům byl sdělen význam a původ římských číslic, způsob zaznamenávání a chronogramy. Pedagogové a děti spolupracovali při vytváření vlastních chronogramů, vyměňovali si je mezi sebou a řeši
07.06.2010 11:47
DD Hora Sv. K. 06/2010 - workshopy k modulu Job Step
Jana Hedrlínová – lektorka modulu Job Step, provedla 2 úvodní workshopy před samotnou realizací 2. modulu Job Step pro 8 dětí (5 hochů, 5 dívek)z DD Hora Svaté Kateřiny, a to v následujícím termínu a s uvedenou náplní: • 1. 6. 2010 byly děti v rámci prvního workshopu lektorem seznámeny s nabídkou SŠ v okolí DD Hora Svaté Kateřiny a s jejich obory – SOŠ Meziboří, SŠT Velebudice, SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas Litvínov. Střední škola gastronomie a služeb Most, Stře
04.06.2010 12:50
DD Chomutov 05/2010 - modul Enviro na ekofarmě Zásada u Kadaně
Dne 29. 5. 2010 vyrazilo 16 dětí (6 hochů, 10 dívek) s Bc. Ivou Bosákovou – lektorkou modulu Enviro na exkurzi do ekologické farmy Zásada u Kadaně, a to autobusem dopravce Regena v.o.s.. Na místě byly děti i lektorka přivítány majiteli farmy panem a paní Sládečkovými. Paní Sládečková nejdříve poučila děti, jak se chovat ke zvířatům na farmě a jak se zvířata chovají k lidem. Při dlouhé procházce krásnou krajinou ke zvířatům pan Sládeček děti seznámil se vznikem farmy, kterou koupili a také s její
03.06.2010 11:56
DD Most 05/2010 - 2. modul Job Step
Dne 29. 5. 2010 proběhl v prostorách SOU a SOŠ Žatec modul Job Step se zaměřením na studenou kuchyni a barmanství. Tato realizace byla dohodnuta pro 8 dětí (6 hochů, 2 dívky). z DD Most, které doprovázel lektor modulu Job Step p. Tomáš Gregor. Přeprava z Mostu do Žatce proběhla vlastním mikrobusem dětského domova a stravování (oběd) bylo zajištěno přímo v prostorách školy. Byly pořízeny bílé pracovní pláště, které děti využily při realizaci tohoto modulu Job Step. Po krátkém představení bezpečno
01.06.2010 14:59
ZŠ Litvínov-Janov 05/2010 - 1. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr
Na základě jednání a následném vystavení objednávky formou subdodávky se uskutečnil pro žáky ZŠ Litvínov-Janov 1. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr. Dvoudenní modul se uskutečnil v následujících termínech s níže uvedenou náplní: • 20. 5. 2010 byli žáci seznámeni s historií SOŠ Litvínov-Hamr, dále s nabídkou oborů či mezinárodní spoluprací s německým učilištěm. Při prohlídce se žáci seznámili s prostředím celé školy, prohlédli si odborné dílny oborů aranžér, kadeřnice, krejčí, truhlář a čalouní