Úvodní strana > Aktuality > 6. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov >

6. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov

22.07.2011 16:48

Projektový plán interaktivních seminářů v rámci modulu Podaná ruka je celkem 24 seminářů, z nichž bylo dosud realizováno 23 seminářů. Poslední níže uvedený interaktivní seminář byl realizován v ZŠ Litvínov-Janov. 

Ve všech interaktivních seminářích bylo podpořeno v období 04-06/2011 40 nových dětí, z toho 18 hochů a 22 dívek a od počátku projektu bylo podpořeno celkem 160 dětí z toho 89 hochů a 71 dívek. 

Poslední interaktivní seminář probíhal dle níže uvedeného popisu v partnerském zařízení ZŠ Litvínov-Janov následovně: 

6. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 14. 6. 2011, a to pod vedením lektorky Ludmily Hoškové. Semináře se zúčastnilo 9 dětí (6 hochů, 3 dívky) a 15 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci pozorností žáků při přípravě na výuku čtení.

  • Teoretický základ:

V úvodní části bylo uskutečněno seznámení pedagogických pracovníků s problematikou začátku výuky čtení v první třídě ZŠ a nutností jejího zahájení již u pěti až sedmi letých dětí. Vzhledem ke složení žáků naší školy a přípravných tříd je nutné začít s průpravou a výukou čtení v předškolní době pomocí písemných, ústních a tělesných cvičení formou hry a s využitím říkadel, básniček a rytmických písniček, aby došlo k zajištění rovných šancí na školní úspěch. Pedagogům byly předvedeny a následně si samy na sobě vyzkoušely  některé cviky pro určování laterality dítěte, vyladění činnosti mozkových hemisfér a harmonizace motoriky. 

  • Praktické provedení:

V další části pak bylo provedeno praktické vyzkoušení při práci s dětmi pod vedením lektorky – paní Hoškové. Tento seminář byl ryze ukázkový a dodržování posloupnosti, pravidelnosti jednotlivých kroků by se mělo projevit u žáků již během 3 měsíců. 

Všem pedagogům byly předvedeny praktické pracovní listy a materiály využitelné při začátcích čtení a zároveň i literatura, kde lze nalézt další podrobné návody k tématu.
Starší články