Úvodní strana > Aktuality > 5. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov >

5. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov

20.07.2011 16:37

5. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 22. 6. 2011, a to pod vedením lektorky Kateřiny Mařanové. Semináře se zúčastnilo 8 dětí (4 hoši, 4 dívky) a 7 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci žáků během výuky čtení s interaktivní tabulí. 

V úvodní části semináře byli přítomní pedagogové seznámeni s funkcemi interaktivní tabule a s možnostmi využití této technologie během vyučování různých předmětů. Pak následovala prezentace výuky v hodině čtení a aktivizace žáků různými prvky. Pro žáky je i motivací, že správně připravená cvičení okamžitě poskytují žákovi zpětnou vazbu o jeho znalostech hlasitým hodnocením. Během práce žáků se rozvíjí nejen pozornost střídáním činností, orientaci na ploše a textu, ale i koordinace oko – ruka. Zároveň pohyb k tabuli poskytuje žákům relaxační cvičení.  

V další části pak lektorka slečna Mařanová ukázala pedagogickým pracovníkům, jak připravovat hry a cvičení s pomocí programů a toolkitů, aby využití možností práce s tabulí v hodinách bylo efektivní pro žáky i učitele. 

Všem pedagogům byly předány praktické materiály s návody a programovou nabídkou.
Starší články