Úvodní strana > Aktuality > 4. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov >

4. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov

15.07.2011 16:32

4. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 17. 6. 2011, a to pod vedením lektorky Jaroslavy Hejnové. Semináře se zúčastnilo 15 dětí (4 hoši, 11 dívek) a 12 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci žáků při nápravě logopedických vad pomocí dramatické výchovy.

  • Teoretický základ:

V úvodní části byly pedagogům předloženy kasuistiky vybraných žáků s popsanými vadami a postupy k možným nápravám u žáků. U každého jednotlivého dítěte byly vyhodnoceny jeho největší obtíže a dle toho byl stanoven vhodný postup, který povede k nápravě oslabení. Pedagogům byl postup předveden a procvičen. 

  • Praktické provedení:

V další části pak bylo provedeno praktické vyzkoušení při práci s dětmi pod vedením lektorky – paní Hejnové. Jednalo se o správně provedené průpravné cvičení dechové (nádech, výdech, držení dechu), fonační (napodobování zvuků, hlasů, zpěv, mluvení), artikulace pomocí jazykových cvičení a logopedických hříček, spojených s tělesným cvičením na procvičení jemné a hrubé motoriky.

Poté si žáci v kruhu poslechli pohádku „O koblížkovi“, pojmenovali postavy a rozdělili role. Následoval nácvik dramatizace textu s důrazem na správnou výslovnost, intonaci a hlasitost s porovnáním záznamu.

Celé nacvičené představení shlédli i v rámci výuky Českého jazyka děti 1. stupně.      

Všem pedagogům byly předány vhodné studijní i praktické materiály (omalovánky, scénáře) využitelné při nápravách v dramatické výchově.
Starší články