Úvodní strana > Aktuality > 3. výběrové řízení projektu EDUCA >

3. výběrové řízení projektu EDUCA

14.01.2009 09:43

Dne 5.12. 2008 byly osloveni 3 vytipovaní dodavatelé výpočetní techniky v rámci v pořadí již 3. výběrového řízení v projektu EDUCA. Zároveň na stránkách OP VK Ústeckého kraje byla uveřejněna výzva k podávání nabídek. Datum pro podání nabídek bylo stanoveno na 19.12. 2008.

Jednalo se o dodávku 33 noteboků pro mobilní účebnu, koordinační centurm projektu, regionální E-centra a tutory projektu a dále 9 tiskáren v celkové hodnotě cca 900 000,-Kč.

Všichni 3 oslovení dodavatelé tj. HSF Most, s..ro., Petr Bílek - Computer EKI a Infotea, s.r.o. dodali své nabídky včas do sídla zadavatele.

Po zhodnocení všech nabídek se vítězem stala společnost Infotea, s.r.o. s nabídkovou cenou 932 711,-Kč. Všichni účastníci VŘ byly obeznámeni s výsledkem a s vítězem VŘ byla uzavřena smlouva o dodávce. Předpokládaný termín dodávky je do konce ledna 2009.


Starší články