Úvodní strana > Aktuality > 2. přípravný workshop modulu Job Step v DD Duchcov >

2. přípravný workshop modulu Job Step v DD Duchcov

24.11.2009 19:20

23. 11. 2009 proběhl druhý přípravný workshop s lektorkou Mgr. Dagmar Slukovou, na kterém byly shrnuty poznatky z minulého setkání a byl probrán zadaný úkol, a to vlastní vyjádření ke svému rozhodnutí, zvolenému povolání. Každý z dětí mohl sdělit možnost volby tří povolání a toto bylo probráno s nimi individuálně, ústně.
Následovalo povídání o sociálním postavení ve škole a okolí, kterým bylo zjištěno, ve kterých oblastech činnosti je žák vázán sociální vazbou mimo třídu a kdo to je – spolužáci, rodiče, příbuzní, kamarádi. Děti absolvovaly 2 testy, které byly následně vyhodnoceny – 1. test: oblíbený a neoblíbený člověk, spolužák, kamarád, 2. test: přiřazení osoby k daným vlastnostem. Dále děti vyhledávaly potřebné informace o vybraném povolání na internetu. Zorientovaly se na stránkách www.infoabsolvent.cz, kde se jednak seznámily s tímto programem, způsobem vyhledávání a společně vyhledávaly střední školy v okrese Teplice, v oblasti Ústeckého kraje a podle zvoleného studijního oboru. Následně si blíže prohlédly webové stránky zvolené školy.
Na závěr byly shrnuty všechny probrané informace této aktivity.

Této aktivity se zúčastnilo 11 dětí (7 hochů, 4 dívky).


Starší články