Úvodní strana > Aktuality > 2. Interaktivní seminář v DD Hora Sv. Kateřiny - 04/2010 >

2. Interaktivní seminář v DD Hora Sv. Kateřiny - 04/2010

19.04.2010 14:06

2. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl dne 14. 4. 2010, a to pod vedením Mgr. Karolíny Hrubé. Semináře se zúčastnily 2 děti (1 hoch, 1 dívka) a 2 pedagogičtí vychovatelé.
Seminář byl zaměřen u hocha na jeho agresivní chování v kolektivu jak v DD, tak ve školním prostředí. Toto chování si sám uvědomuje a dovede ho dobře ohodnotit. Proto hledali a postupně nacházeli několik způsobů, kdy se hoch uklidní. Lektorka a pedagogové vymysleli společně cvičení do běžného života, které mu umožní agresivitu ventilovat žádoucím způsobem. Vzhledem k tomu, že hoch půjde po prázdninách na střední školu, bude ubytován na internátu a čeká ho tímto životní změna, zpracovali společně tuto životní změnu technikou „strom“ – tzn. hledali, kde se hoch nachází nyní, kde by chtěl být on sám a jaká rizika mu hrozí. Chlapec hodnotil spolupráci dobře, byl spokojený, že má někoho jen pro sebe, což je velmi těžké v prostředí dětského domova všem dětem dopřát.
U dívky byl seminář zaměřen na možnosti náprav poruch učení – dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Lektorka probrala s dívkou různá cvičení a paní vychovatelce doporučila materiály se cvičeními na nápravu čtení.
Lektorka dále poskytla vychovatelům podněty pro práce s dětmi s dys-poruchami obecně, uvedla je do problému, předvedla metody práce a poskytla materiály pro práci s dětmi.


Starší články