Úvodní strana > Aktuality > 2. Interaktivní seminář v DD Duchcov - 05/2010 >

2. Interaktivní seminář v DD Duchcov - 05/2010

10.06.2010 13:59

2. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 27. 5. 2010 pod vedením Mgr. Ireny Rážové. Seminář, kterého se zúčastnily 4 děti (3 hoši, 1 dívka) a 7 pedagogických pracovníků byl zaměřen na logopedickou péči dětí.
Vychovatelé byli seznámeni s organizací logopedické péče v ČR a se základními logopedickými diagnózami. Dále s aplikacemi nových informací na prostředí DD Duchcov a také s rozborem konkrétních případů řečových vad dětí z DD Duchcov. U dětí s dyslalií nebo s opožděným vývojem řeči, byla předvedena různá cvičení, jako cvičení sluchové percepce s diferenciací sykavek, artikulační cvičení, automatizace „r“ a „ř“, rozvoj slovní zásoby, cvičení sluchové paměti nebo rozvoj jazykového citu.
Všechny informace a konkrétní ukázky cvičení byly brány pedagogy jako velmi přínosné v pomoci takto dětem a byly jim předány kontakty, kde je možno získat ještě další informace k probranému tématu.


Starší články