Úvodní strana > Aktuality > 1.9.2017 zahájen projekt "GENAU - genderové audity" >

1.9.2017 zahájen projekt "GENAU - genderové audity"

21.09.2017 14:31

Cílem projektu je zrealizovat 9 genderových auditů (GA) dle metodického standardu GA. V devíti auditovaných subjektech analyzovat z genderové perspektivy organizační procesy a strukturu, identifikovat kritické oblasti a bariéry. Po vyhodnocení pak navrhnout konkrétní realizovatelné změny, které povedou k prosazování genderové rovnosti v praxi s cílem zlepšit spokojenost a loajalitu zaměstnaných osob, motivovanost a pozitivní prostředí v pracovním týmu, zvýšit výkonnost a efektivitu práce apod.


Starší články