Úvodní strana > Projekty > Dokončené projekty > GENDER POINT na SZŠ Děčín >

GENDER POINT na SZŠ Děčín

název projektu: GENDER POINT na SZŠ Děčín

reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010519

termín realizace: 1.9.2019 - 28.2.2021

Cílem projektu je reagovat na zjištěné nedostatky v rámci již realizovaného GA v rámci Výzvy č. 50 a implementovat doporučení a postupy ze závěrečné zprávy tohoto GA. Toto realizovat prostřednictvím navržených KA - zřídit tzv. Gender point, realizovat 16 vzdělávacích akcí, 3 workshopy dobré praxe, zpracovat min. 4 strateg. dokumenty. Realizovat re-audit a vyhodnotit úspěšnost zavedených změn a konkrétních realizovaných výsledků a výstupů. Aktivitami podpořit min.10 osob.

Výstup projektu - Závěrečná zpráva re-auditu ke stažení zde.


Starší články