Úvodní strana > O nás > Aktuální nabídka kurzů DVPP >

Aktuální nabídka kurzů DVPP

 • Všechny kurzy jsou realizovány formou dvou prezenčních setkání. Celková hodinová dotace max 14 hodin/kurz.

 • Minimální počet účastníků v jednom kurzu je 10 osob. 

 • Cílovou skupinou jsou učitelé základních a středních škol různých aprobací, učitelé ZUŠ, asistenti pedagoga

   

Popis a stručný výtah z obsahu jednotlivých kurzů:


IT technika pro začátečníky

Tento kurz je zaměřen na praktické osvojení ovládání zařízení ICT – pro začátečníky. Ti získají základní kompetence potřebné pro používání ICT, správu a údržbu, a to v podmínkách školního prostředí. 

 • Základní orientace v oblasti nastavení, příp. instalace ICT v běžné učebně (stolní počítač, notebook, monitor, tiskárna, flashdisk, dataprojektor...). Tisk a nastavení tiskárny (přerušení tisku, vložení papíru, zaseknutý papír, volba tiskárny, tisk PDF (volba tisk jako obrázek) 

IT technika prakticky pro pokročilé

Tento kurz je zaměřen na praktické osvojení ovládání zařízení, a to v podmínkách školního prostředí. Připojení, instalace, nastavení, odstraňování problémů apod.

 • Rozšířená orientace v oblasti instalace a nastavení ICT v běžné učebně (monitor, tiskárna, mikrofon, webcamera, dataprojektor, interaktivní tabule, tablet...). Připojení zařízení do počítačové sítě (wi-fi). Tisk v síti apod. 

Využití mobilních aplikací ve výuce

Tento kurz je zaměřen na praktické osvojení dovedností z oblasti moderních prostředků elektronického vzdělávání – využití mobilních aplikací ve výuce.

 • Mobilní zařízení jako nový fenomén dnešní doby (tablety, chytré telefony) éra „post-PC“. Nové ovládání a komunikace - dotek, hlas...Představení hlavních zástupců (tablety a telefony) - možnosti, porovnání. Kde hledat aplikace pro výuku. Multimediální možnosti tabletů 

 • Jak změnit svou přípravu při využití tabletu? Příklady aplikací pro jednotlivé předměty - možnosti využití, recenze. Myšlenkové mapy. Co je cloud?

Praktické využití eLearningu v prostředí škol                    -NÁŠ TIP-

Tento kurz je zaměřen na praktické osvojení dovedností z oblasti moderních prostředků elektronického vzdělávání – využití e-learningu na základní a střední škole.

Učitel získá představu, jak účelně a správně pracovat s těmito systémy, jak využít dnes dostupných nástrojů ve výuce.

 • Příklady dobré praxe využití e-learningu na základních a středních školách. Základní přehled technických a metodických možností e-learningu na základních a středních školách. Domácí úkoly s využitím e-learningu. Autotesty on-line v domácí přípravě žáka. Využití e-learningu pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Tvorba testů pomocí on-line nástrojů

Tento kurz je zaměřen na praktické osvojení ovládání zařízení a softwaru,  a to v běžné výuce a přípravě učitele. Např jak vytvořit on-line test, jak ho publikovat a vyhodnotit a jak všechny znalosti využít ve své praxi.

 • Jak vytvořit test pomocí on-line nástrojů (Google Formuláře, testy.nanic.cz, LMS Moodle). Praktická tvorba. Typy otázek, šablony, hodnocení.

Testovací on-line nástroje ve výuce

Tento kurz je zaměřen na praktické pokročilejší osvojení ovládání hardwaru a softwaru pro tvorbu výukových materiálů a ověřování za pomoci on-line nástrojů

 • Hlasovací zařízení a jejich použití. Weby a blogy pro výuku a zkoušení či testování. Dotazníky a jejich tvorba 

Zásady tvorby a publikace elektronických materiálů

Tento kurz je pro učitele zaměřen na osvojení praktických kompetencí nutných pro úspěšnou tvorbu elektronických materiálů neporušujících autorský zákon a naopak podporujících sdílení materiálů v dnešním prostředí internetu, a to s využitím on-line nástrojů.

 • Jak správně citovat zdroje (texty, obrázky, videa, zvuky apod.). Autorská práva (©, CC, PD apod.). Normy. Kde hledat volné zdroje a jak správně publikovat v prostředí internetu